„Inočekiai LT” (pabaiga)

Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. UAB „Jupojos technika” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekiai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą „Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575). Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos buvo pristatytos įmonės aukščiausios ir vidurinės grandinės vadovams. Projekto metu atliktas įmonės tiekimo grandinės procesų tyrimas parodė, kad įmonei svarbu atlikti analizę, kaip bendroji strategija veikia santykius su klientais, ir daugiau dėmesio skirti marketingo strategijai. Nors reikšmingų problemų klientų aptarnavimo procese nebuvo nustatyta, tyrėjai įmonės vadovams rekomendavo užsibrėžti oficialius užsakymo įvykdymo tikslus, kurie būtų suderinti su visais funkciniais padaliniais, sukurti produktų plėtros ir komercionalizacijos sistemą nuo idėjos iki galutinio produkto, iš skirtingų funkcinių padalinių darbuotojų suburti darbo su tiekėju segmentu komandą, atsakingą už klientų poreikių ir tiekėjų galimybių suderinimą.

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.