ŠPPAR

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra patikimas socialinis – ekonominis partneris. Bendradarbiaudami su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, skatina pramonės šakų plėtrą regione, teikia paslaugas verslo įmonėms. Per visą savo gyvavimo laikotarpį aktyviai dalyvauja ekonominiame visuomeniniame gyvenime, rengia pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo. 

Atstovaudami savo nariams Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai padeda regiono ūkio subjektams plėsti tarptautinius ekonominius ryšius su užsienio partneriais, didinti prekių eksportą ir lietuviškų prekių patekimą į užsienio rinkas, pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Didelis dėmesys skiriamas  palankios verslui aplinkos kūrimui regione, verslumo skatinimui ir  socialinio dialogo  stiprinimui.

 Svarbiausios veiklos kryptys

  • Atstovavimas teisėtiems Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių interesams
  • Eksporto skatinimas ir jo apimčių didinimas
  • Įmonių konkurencingumo didinimas
  • Verslumo skatinimas

 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams sukurtas ženklas patvirtina įmonės, įstaigos ar verslininko narystę organizacijoje, Rūmų narių atpažinimą viešoje erdvėje. Ženklą sukūrė, kad nariai galėtų parodyti patikimo partnerio statusą ir tuo būdu palengvėtų naujų sandorių paieškos.

 

Daugiau informacijos: www.rumai.lt