Sėkmingas galimybių išnaudojimas Europos įmonių tinklo organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose

ES

UAB „Jupojos technika“ sėkmingai įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti ir taikyti inovatyvias technologijas funkcinių medžiagų srityje“ pagal priemonę Inoconnect, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0131.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, kuriuos įvairiose užsienio šalyse organizuoja Europos įmonių tinklas (EĮT).

UAB “Jupojos Technika” didelį dėmesį skiria inovatyviems sprendimams bei naujoms technologijoms, skirtoms gerinti sunkvežimių atsarginių detalių tribologiškas savybes, kurias galima panaudoti mažinant detalių dėvėjimąsi ir prailginant jų tarnavimo laiką.

Dėl to efektyviai išnaudojamas dalyvavimas EĮT renginiuose, kurių metu ieškoma galimybių įsijungti į tarptautines ES MTEPI programas su užsienio partneriais (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). Tokių projektinių iniciatyvų dėka, įmonė gali plėtoti MTEPI projektus, susijusius su naujų technologijų, produktų ir procesų kūrimu ir diegimu į rinką.

EĮT renginiuose siekiama užmegzti ryšius su tokiais tarptautiniais partneriais kaip mokslo ir studijų institucijos, įmonės, klasteriai ir kt.), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

  1. a) cheminių medžiagų, mažinančių trintį bei dilimą paieška;

(b) naujų cheminių ir fizikinių technologijų, gerinančių dangų ir paviršių tribologines savybes, kūrimas;

(c) dilimą slopinančių junginių įvedimo į dangas metodikos;

(d) prototipų ruošimas ir bandymas;

(e) didelio paviršiaus ploto padengimo tribologiškai veiksmingomis dangomis technologijų kūrimas ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti penkiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Estija, Rusija, Vokietija, Kinijos Liaudies Respublika, Jungtinės Meksikos Valstijos.

Numatoma projekto pabaiga – 2022.10.31.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 20213,50 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.