„Inočekiai LT” (pradžia)

Nuo šių metų spalio 1 d. UAB „Jupojos technika” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekiai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradėjo vykdyti projektą „Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575). Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais.

Projekto tikslas – atlikti probleminių įmonės veiklos procesų tyrimą, skirtą identifikuoti strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą bei pateikti pasiūlymus efektyvesniam įmonės veiklos procesų valdymui. Tyrimo metu bus analizuojami įmonės santykiai su klientais, teikėjais ir gamintojais, klientų aptarnavimo, užsakymų įvykdymo, paklausos valdymo, naujų produktų/paslaugų įvedimo į rinką plėtros ir komercionalizavimo, grąžinimo procesai ir nustatytos juose slypinčios problemos, ribojančios įmonės konkurencingumą. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bus viešai pristatytos įmonės aukščiausios ir vidurinės grandinės vadovams.

Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2015.01.31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.