UAB „Jupojos technika” sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos finansuotą projektą

UAB „Jupojos technika“ pasinaudojo galimybe ir sėmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą „ISO kokybės vadybos sistemos diegimas UAB „Jupojos technika““. Projekto metu UAB Jupojos technokoje buvo įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001:2008 standartą. Projektui gauta paramos suma sudaro 15.150,00 Lt. Projektas finansuotas iš Ūkio ministerijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės „Procesas LT“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. gegužės 14 d. – 2014 m. balandžio 23 d.

Daugiau informacijos apie projektą teirautis: Remigijus Vaitkus, r.vaitkus@jupojostechnika.eu, tel. 861452961.